- ΠΡΟΦΙΛ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Τα προφίλ τα οποία τοποθετούνται περιμετρικά του χώρου επάνω στά οποία τοποθετείται και τεντώνεται η μεμβράνη της ψευδοροφής είναι τα εξής:

 

- ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΙΧΟΥ – τοποθετείται περιμετρικά του χώρου

o LU 01 – Ευθύ προφίλ τοίχου αλουμινίου                                                                      - μήκος βέργας 2,5 τρ.μ

o LU 02 - Καμπύλο προφίλ αλουμινίου ( με εγκοπές ανά 4 cm ) - μήκος βέργας 2,5 τρ.μ

o LU 03 - Καμπύλο προφίλ αλουμινίου ( με εγκοπές ανά 2 cm )                            - μήκος βέργας 2,5 τρ.μ

o LC 010 – Ευθύ προφίλ τοίχου PVC - μήκος βέργας 4,0 τρ.μ

 

- ΠΡΟΦΙΛ UNIVERSAL – τοποθετείται στους τοίχους ή και στην οροφή του χώρου όπως και για ενώνει ή/και να δημιουργεί χωρίσματα μεταξύ τμημάτων ψευδοροφής μεγαλύτερων των 50 m2 .

o LU 04 - Ευθύ προφίλ τοίχου/οροφής αλουμινίου                                                  - μήκος βέργας 2,5 τρ.μ

o LU 05 - Καμπύλο προφίλ αλουμινίου ( με εγκοπές ανά 4 cm )                          - μήκος βέργας 2,5 τρ.μ

o LU 06 - Καμπύλο προφίλ αλουμινίου ( με εγκοπές ανά 2 cm )                          - μήκος βέργας 2,5 τρ.μ

o LU 07 – Προφίλ φινιρίσματος ( σε λευκό ή χρωματιστό),

Καλύπτει το κενό των 4 mm που δημιουργείται μεταξύ

τοίχου και τεντωμένης οροφής                                                                                   - μήκος βέργας 3,00 τρ.μ

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Προφίλ αλουμινίου, μήκος 2,50 τρ.μ.

  • Βάρος LU 01 0,33 kg/τρ.μ.

LU 01 0,36 kg/τρ.μ

LC 010 0,25 kg/τρ.μ

 

ΠΡΟΦΙΛ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ

  • Γιά άνοιγμα 4 mm

  • Το άνοιγμα καλύπτεται με το προφίλ LM 07

  • Διακοσμητικό υλικό

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ  ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΙΧΟΥ LU 01 – ( ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ )


ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ  ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ UNIVERSAL LU 04 – (ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ )


ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ  ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΙΧΟΥ & UNIVERSAL.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΦΑΝΕΙΕΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ Ή ΙΣΕΣ ΤΩΝ 50 m2. - ( ΣΧΗΜΑΤΙΚΑ )


ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η ψευδοροφή τεντώνεται με ειδικά εργαλεία τα όποια είναι :

  • Κοντή σπάτουλα

  • Μακριά σπάτουλα

  • Γωνιακή σπάτουλα

  • Πιαστράκια

  • Θερμάστρα προπανίου – βουτανίου

ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Οι τοίχοι του χώρου πρέπει να είναι αλφαδιασμένοι, ίσιοι και καθαροί όπως ακριβώς πριν χρωματιστούν.

 

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Αρχικά είναι απαραίτητο να γίνει ή κάτοψη της οροφής.

Σχήμα ( α)

Στην κάτοψη της οροφής ( σχήμα α) οι γωνίες πρέπει να σημειώνονται με αλφαβητική σειρά αρχίζοντας από την κάτω αριστερή γωνία και κινούμενοι με την φορά των δεικτών του ρολογιού.

Ακολούθως , φέρνοντας τις διαγώνιες ευθείες πρέπει να σχηματίσουμε όλα τα τρίγωνα.

Σχήμα (β)

 

 

 

 

 

Στην περίπτωση ύπαρξης τοίχων καμπύλων ή σε σχήμα τόξου, αυτοί χωρίζονται σε τμήματα ανά 20 έως 50 cm και μαρκάρονται. Κάθε σημείο από αυτά συνδέεται με διαγώνιες ευθείες με κάθε μία γωνία ξεχωριστά.

Σχήμα ( γ)

Στο τέλος επιμετρούνται όλα τα τμήματα και οι διαγώνιοι ( σε cm).

Σχήμα ( δ)

 

ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΦΙΛ

Αρχικά πρέπει να χαραχθεί μια τελείως οριζόντια γραμμή στους τοίχους ή στη υπάρχουσα οροφή χρησιμοποιώντας αλφάδι ακριβείας ή laser.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η ελάχιστη απόσταση από την οροφή πρέπει να είναι 35 mm.

Τα περιμετρικά προφίλ πρέπει να κόβονται ακριβώς στις αποστάσεις που έχουν μετρηθεί και να βιδώνονται ανά 20 cm στους τοίχους ή/και στην οροφή ανάλογα με τα σχέδιο.

Η τοποθέτηση των προφίλ στις εξωτερικές ή εσωτερικές γωνίες του χώρου όπως επίσης στα κυκλικά και τοξοειδή τμήματα πρέπει να γίνεται με μεγάλη ακρίβεια

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η ψευδοροφή πρέπει να ξεδιπλώνεται προσεκτικά και να κρατιέται στις γωνίες με πιαστράκια. Η περιοχή του χώρου όπου γίνεται η τοποθέτηση της ψευδοροφής πρέπει να θερμανθεί στους 45-70 oC έτσι ώστε η μεμβράνη της ψευδοροφής να μαλακώσει και να γίνει εντελώς ελαστική. Η επιφάνεια της ψευδοροφής τεντώνεται διαγώνια ( 1,2,3,4) όπως φαίνεται κατωτέρω.

Σχήμα ( ε )

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Χρησιμοποιώντας τις σπάτουλες τεντώνουμε την οροφή ενδιάμεσα στις γωνίες, όπως κατωτέρω.

Σχήμα ( στ )

ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΡΟΦΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΤΩΝ 50 Μ2 ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διάφορα εξαρτήματα και αξεσουάρ υπάρχουν διαθέσιμα , όπως ειδικές βάσεις και δαχτυλίδια από PVC, ώστε να κάνουν εύκολη την τοποθέτηση σε:

· Οπτικές ίνες

· Spotlights

· Στόμια κλιματισμού

· Εξαερισμός

· Εκτοξευτές νερού κλπ.

Επισκέπτες

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 158 επισκέπτες και κανένα μέλος

Φωτογραφίες Εφαρμογών
24.jpg